Ons lichaam heeft het vermogen om zichzelf te helen. In ons lichaam zijn allerlei interne systemen erop gericht het lichaam zo gezond mogelijk te houden. Wij hebben zelf het vermogen om verstoringen te bestrijden en te herstellen. Het is de bedoeling dat ons zelfhelend vermogen door de geneeskunde wordt ondersteund en bevorderd.

De vader van de Westerse geneeskunde, Hippocrates, sprak al over de geneeskracht van de natuur. Hij zei dat ziekte wordt veroorzaakt door verstoringen in het natuurlijke evenwicht en dat een gezond lichaam die zelf zou moeten kunnen oplossen. Alleen als dit niet zelf lukte, was ingrijpen gewenst.

‘De natuurlijke zelfgenezende kracht waarover ieder van ons beschikt, is de grootste kracht in het genezingsproces.’ Hippocrates – Vader van de Geneeskunde

Het zelfhelend vermogen is iets wat zich voornamelijk afspeelt in het onderbewustzijn. We gebruiken het iedere dag, bijvoorbeeld in onze slaap en bij het herstellen van wonden en breuken.

De kracht van gedachten

Genezen met de kracht van je gedachten gebeurt vaker dan je denkt. Dat is in feite wat er gebeurt met het placebo-effect. Wetenschappers op het gebied van lichaam en geest zoals Joe Dispenza, Deepak Chopra en Bruce Lipton vinden steeds meer bewijs hoeveel invloed de mind heeft. Het gaat er dus om wat jij gelooft. Zo heb je met elke gedachte invloed op allerlei systemen in je lichaam en kan je ervoor zorgen dat je lichaam de zelfgenezende kwaliteit in- of uitschakelt.

Placebo effect

Bij een placebo nemen zieke mensen een suikerpil of krijgen ze een zoutoplossing injectie en maakt het geloof in iets buiten henzelf hen vervolgens beter.

Bij onderzoek van geneesmiddelen wil men er zeker van zijn dat de genezing optreedt door het geneesmiddel en niet door spontane genezing of door toeval. Daarom worden dubbelblinde studies verricht bij een groot aantal personen waarbij patiënt en toediener niet weten of het echte geneesmiddel of de placebo wordt gegeven.

Placebo is Latijn voor ‘Ik zal behagen’. Het is het resultaat van de overtuiging. Als we ervan overtuigd zijn dat wij ergens van (bijvoorbeeld van een geneesmiddel) genezen en dat ook daadwerkelijk plaatsvindt, noemen we dat het placebo-effect. Mensen genezen dan in feite zichzelf. Het bewustzijn speelt hier een grote rol bij ziekte en genezing.

Een placebo geneesmiddel is een middel zonder werkzame bestanddelen. Het placebo-effect is het positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de heilzame werking van een behandeling. Het treedt op door je eigen verwachting.

Volgens wetenschappers ontstaat het placebo-effect door een combinatie van een positief geloof in genezing en van het positieve geloof en de aandacht van de arts. Het geeft een meetbare fysiologische verandering in het lichaam. Het placebo-effect geeft het bewijs voor het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Je kunt jezelf genezen, want je lichaam weet hoe het moet.

Dr. Joe Dispenza is door dit principe op het idee gekomen om mensen zelf de principes van de placebo te leren en dezelfde innerlijke veranderingen in hun gezondheidstoestand en hun leven tot stand te brengen, zonder een externe remedie te gebruiken. Hij heeft daarvoor een model van persoonlijke transformatie ontwikkeld voor praktische toepassing van het placebo-effect.

Nocebo-effect

Dit is het omgekeerde van het placebo-effect. Het placebo-effect is de kracht van positief denken, verwachting, hoop en aandacht. Het nocebo-effect (nocebo is Latijn voor ‘ik zal schaden’) laat de kracht van negatieve gedachten zien. Het is wetenschappelijk bewezen dat je aandacht richten op ziek zijn je ziek maakt. Kennis van wat er allemaal fout kan gaan in je lichaam, kan je letterlijk schaden. Het gaat dus over schadelijke effecten van een onschadelijke bron, omdat iemand gelooft of verwacht dat deze hem of haar zal schaden.

Je eigen wijsheid

Er is niet één remedie voor zelfheling. Degene om wie het gaat, kan het van binnenuit stimuleren. Symptomen kan je zien als wegwijzers op weg naar zelfheling. Het lichaam heeft zelf de wijsheid die nodig is. Het enige wat je hoeft te doen, is daarachter komen en het in te zetten.

Lissa Rankin moedigt je aan om te vertrouwen op je eigen wijsheid. Volgens haar is het de taak van de arts om je de opties en de voor- en nadelen van behandelingen te laten zien. Om dan uit de weg te gaan en iemand zelf de beslissing te laten maken wat goed voor zijn of haar eigen lichaam is. Hiermee neem je ook zelf de verantwoordelijkheid voor je herstel. Zij heeft een lijst opgesteld met praktische wezenlijke vragen die je aan jezelf kunt stellen. Zij nodigt je uit om deel te nemen aan je eigen ‘helingsproces’, door het schrijven van je eigen recept. Daarmee kan je negatieve gedachten, overtuigingen en gevoelens herschrijven en stress verminderen.

Zij noemt daarbij een aantal items als geld, seksualiteit, geestelijke – en fysieke gezondheid, relaties, werk – en levensdoel, met onder elk item een aantal vragen om te beantwoorden. Om van daaruit je eigen diagnose te stellen en je eigen recept te schrijven.

Lissa Rankin: “Als we luisteren naar het gefluister, hoeft ons lichaam niet te schreeuwen”.

Radicale remissie

In de medische wetenschap wordt de term remissie gebruikt om aan te geven dat een ziekte niet meer actief is. Of er een remissie is, hangt af van de statistieken voor genezing. Deze verschillen per (type) ziekte.

Dr. Kelly Turner gebruikt de term ‘radicale remissie’ als een remissie statistisch afwijkend is, bijvoorbeeld als iemand geneest van kanker zonder reguliere behandeling. Binnen de reguliere geneeskunde blijven deze gevallen vaak onbesproken. Dr. Kelly Turner heeft onderzoek gedaan naar radicale remissie. Zij heeft meer dan duizend mensen geïnterviewd, die onverwacht van kanker zijn genezen. Zij heeft gevraagd waarom zij zelf dachten waardoor zij zijn genezen. Ook heeft zij onderzoek gedaan bij alternatieve genezers naar hun ervaringen. Na analyse kwam zij tot 9 factoren die de kans op radicale remissie mogelijk maken. Zij noemt dat speerpunten, die sterk hebben bijgedragen aan het genezingsproces. Zij geeft in haar boek bij elk speerpunt een uitgebreide toelichting.

De speerpunten zijn: 

  1. Het radicaal veranderen van je voedingspatroon
  2. Het in eigen hand nemen van je gezondheid
  3. Het volgen van je intuïtie
  4. Het gebruiken van kruiden en supplementen
  5. Het loslaten van onderdrukte emoties
  6. Het versterken van positieve emoties
  7. Het omarmen van sociale ondersteuning
  8. Het verdiepen van je spirituele verbinding
  9. Het hebben van sterke redenen om te leven