helen vs genezen

helen vs genezen

Helen en genezen worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn verschillende begrippen. Volgens wikipedia is genezen het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid herstelt. Genezen gaat over de...