Privacyverklaring

11.11.2020

Thérèse Snel Pijnherstel
www.theresesnel.nl
www.heelmindful.nl
www.chronischepijnvoorbij.nl
Sloterweg 1148
1066 CV Amsterdam
Telefoon (06) 13664063
E-mail: info@theresesnel.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van het bedrijf Thérèse Snel Pijnherstel en de daarbij behorende merken Thérèse Snel, Heel Mindful en Chronische Pijn Voorbij.

In deze verklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Thérèse Snel Pijnherstel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Thérèse Snel Pijnherstel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om diensten waar jij om gevraagd hebt te voldoen.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Thérèse Snel Pijnherstel zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (AVG).

Verplichte maatregelen
De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt, zijn:
 1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale klantendossier;
 3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
 4. het aantonen dat een klant daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het klantendossier.
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden vastgelegd in het klantdossier, of in een digitaal programma.

De AVG schrijft voor welken informatie Thérèse Snel Pijnherstel in het register moet zetten.

Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt, moeten we het register direct kunnen laten zien.

Thérèse Snel Pijnherstel heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld welke voldoet aan de gestelde eis. Dit register kan tijdens visitatie van de controleurs worden getoond en is ook beschikbaar voor klanten die willen weten wat er in hun dossier wordt opgeslagen.

Jouw gegevens
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en stellen alles in het werk om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwt.

Door een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.
Wil je na inschrijving geen e-mail meer van ons ontvangen. Dan kun je je ten allen tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail.

Of door contact met ons op te nemen (info@theresesnel.nl).

Je e-mail adres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.
Gebruik persoonsgegevens
We vragen je jouw gegevens in te vullen als je je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, een online training of als je een gratis document wilt ontvangen, het contactformulier invult, om jou van een reactie te kunnen voorzien na informatieaanvraag of als je je opgeeft voor een van de programma’s. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres met straat, huisnummer, postcode en woonplaats
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Doel van het gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor de nieuwsbrief, een online training, de gratis documenten en niet met gegevens die we via een (contact)formulier hebben ontvangen.
 • Je naam, e-mailadrestelefoonnummer, factuuradres die jij invult bij een formulier voor inschrijving van een programma, wordt gebruikt om een factuur te maken. Omdat je klant geworden bent, slaan we deze gegevens op in ons CRM-systeem.
 • Als je het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou een reactie te sturen. Je IP-adres kan gecontroleerd worden om te zien of je geen spambot bent.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als we producten aan je verkoop of als je diensten van ons afneemt. We verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.
Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze websites. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van desbetreffende applicatie. In dit kader worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers van Active Campaign. Dat is een beveiligde softwaretool die we gebruiken voor de automatisering van onze e-mails, de marketig en verkoop van producten en diensten.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Iedereen die voor ons werkzaamheden verricht, is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies

Thérèse Snel Pijnherstel maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten. en om na te gaan hoe je de site gebruikt. Zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan en website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.
Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. en soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet.
Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal je de website wilt lezen.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we goede statistieken nodig. Zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social Media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Zie hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen.

 

Links
Op onze websites vind je links naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je een gratis document downloadt maar niet op onze mailinglijst wilt komen, verwijderen we je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem. Gegevens die je hebt verstrekt via het contactformulier, verwijderen we binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem van onze klanten bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek sturen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@theresesnel.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.