We zitten in een bijzondere tijd. We worden bewuster van de aarde, van gezondheid en van wat we belangrijk vinden in ons leven. Meer en meer voelen we zelf de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. Het holisme is een allesomvattende manier om met levensdoelen en vraagstukken om te gaan.

Holisme komt van het Griekse woord ‘holos’ en betekent ‘heel’ en ‘in verbinding met alles’. Een holistische visie kun je hebben in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, milieu en in de zorg. In het onderwijs is er dan ook aandacht voor gezamenlijke en eigen inbreng van kinderen door het stimuleren van creativiteit en intuïtie naast het vergroten van kennis. En bij holistisch ondernemen, worden alle onderdelen, de werknemers en zelfs klanten betrokken bij wat er in een bedrijf gebeurt.

In de gezondheidszorg zitten we in een overgang van symptoombestrijding naar een holistische aanpak. Om zorg te bieden aan ons hele menszijn, vanuit dienstbaarheid met maatwerk en tijd voor mensen, met advies over levensveranderingen, zonder commercieel belang bij ziekte en niet meer handelen vanuit algemene protocollen en opgelegd beleid.

Bij een holistische aanpak van gezondheid worden alle levensgebieden van mensen betrokken. Een gezondheidsprobleem gaat niet alleen over het repareren van dat ene stukje. Gezondheid is al een holistisch begrip. Ons menszijn is een onlosmakelijk geheel van lichaam, hoofd en hart. Holistische gezondheid is op ons hele menszijn gericht. Een symptoom of ziekte wordt gezien als een signaal van het lichaam van een verstoorde balans. Als mens zijn we ons niet goed bewust van wat er precies gebeurt, want het zijn voor het overgrote deel onbewuste processen. Het gaat er niet zozeer om het signaal zo snel mogelijk weg te werken. Je kunt er zelf achter komen wat de betekenis is van een signaal. Om van daaruit zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Het proces en het eigen inzicht is deel van het herstel.

Het holisme is weer in opkomst en dat is eigenlijk ook zoals het heel vroeger in het begin van de geneeskunde begon. Hippocrates (ca 400 v.Chr.) – de vader van de geneeskunde – had toen al een holistische kijk. Volgens hem was een scheiding tussen lichaam en geest niet mogelijk.