Helen en genezen worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn verschillende begrippen.

Volgens wikipedia is genezen het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid herstelt. 
Genezen gaat over de gezondheid herstellen. Het gaat over verbetering of herstel van een ziekte of gezondheidsprobleem. Genezen is gericht op de symptomen. Dat kan vaak heel belangrijk zijn, zoals bij een acuut gezondheidsprobleem. Als je bent genezen, is een fysiologisch probleem verholpen.

Helen betekent letterlijk ‘heel maken’.
Helen is een proces om heelheid te bereiken die er daarvoor niet was.
Bij helen worden onderliggende oorzaken (wanorde, denk aan disorder of disbalans) weer op orde (in balans) gebracht. Het is gericht op ongemak op alle niveaus, op fysiek-, mentaal-, emotioneel- en spiritueel/zingeving gebied.

Genezen en helen gaan allebei over het herstellen van gezondheid.
Helen is gericht op ‘heel maken’.
Genezen is gericht op iets dat fout is gelopen.
Als je bent genezen, hoef je je nog niet beter te voelen.
Helen doet dat wel.

Het grote verschil is dat helen van binnenuit komt en plaatsvindt op alle niveaus.
Genezen kan door een ander gebeuren en is gericht op symptomen.

Je kunt helen zonder te genezen.
Lisa Rankin schrijft in haar ‘meer brein minder medicijn’ over helen zonder genezen. “Iemand kan overlijden, omdat hij niet genezen is, maar ondertussen kan er wel een helingsproces zijn doorlopen.”

Genezen en niet helen gebeurt ook. Bijvoorbeeld als je therapie hebt gehad voor je nek en dat heeft geholpen. Je nek doet geen pijn meer.
Maar de onderliggende stress is niet ontdekt.
Je kunt dan weer pijn krijgen, zelfs op een andere plek.

Helen gaat over bewustwording waarom je uit balans bent geraakt en wat je daar zelf aan kan doen. Om te helen is bereidheid nodig om op onderzoek te gaan naar de wanorde in je leven. Bereidheid om te luisteren naar de (nog onbewuste) signalen van je lichaam. Ziekte of pijn kan je leven transformeren.

Lisa Rankin:
“Als we luisteren naar het gefluister, hoeft ons lichaam niet te schreeuwen.”

Boekentip: Naast Lisa Rankin schrijft Saskia de Bruin er prachtig over in haar ‘Weg van de pijn’. En ik kan je alvast verklappen dat deze laatste één van de boeken is die je krijgt in het hersteltraject ‘Chronische Pijn Voorbij’. Wil je daar meer over weten?